BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelenek ve Görenekler

Bartın, halk kültürü açısından geleneklerini devam ettiren nadir illerden bir tanesidir. Yöre insanı, toplumsal değişimden etkilenmekle birlikte gelenek ve göreneklerini, halk oyunları ve müziğini, giyimini, el sanatlarını ve mutfak kültürünü günümüze kadar taşımıştır.