BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

 

İlimizde Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları

 

            UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince her Taraf Devlet, korumak için tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel miras envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlar ve güncelleştirir. Türkiye'nin; iki çeşit ulusal envanteri bulunmaktadır. Bunlar:

 

1. Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri,

2. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Envanteri

 

  İlimizde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve İlimiz sınırları içerisinde bulunan “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları” ile “Yaşayan İnsan Hazinesi Adaylarının Tespiti” amacıyla 19.08.2022 tarih ve E.2826243 sayılı Valilik Makam Onayı ile Müdürlüğümüzde SOKÜM İl Tespit Kurulu kurulmuş olup Folklor Araştırmacılarımız tarafından konuyla ilgili alan çalışmaları yapılmaktadır.

   İlimizde şu ana kadar Bakanlığımızın envanterine 10 tane Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru kayıtlıdır.

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL ENVANTERİ

 

İLİMİZDEKİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL ENVANTERİ

 

 

UNSUR GRUP BAŞLIKLARI

 

 

İL ENVANTERİ / YEREL UYGULAMALARI

 

 

Geleneksel El Sanatı Ustalığı (Geleneksel Zanaatkarlık)

 

 

Ağaç Oymacılığı

 

Geleneksel El Sanatı Ustalığı (Geleneksel Zanaatkarlık)

 

 

Gemi Yapımcılığı (Ahşap Tekne ve Yat)

 

Oya/Nakış İşleme, Dikiş ve Örgü Gelenekleri

 

 

Tel Kırma

 

Oya/Nakış İşleme, Dikiş ve Örgü Gelenekleri

 

 

Tel Sarma

 

Evlenme Gelenekleri

 

 

Bartın Düğünleri

 

İnanç ve İnanışlara Bağlı Gelenek ve Uygulamalar

 

 

Bayram Kutlamaları

 

Takvime Bağlı İnanış, Kutlama ve Gelenekler

 

 

Küp Dibi

 

Geleneksel Halk Dansları

 

 

Bartın Yöresi Erkek Oyunları

 

Geleneksel Sporlar

 

 

Geriş Köyü Güreş Geleneği

 

Türk Mutfak Kültürü/ Geleneksel Yiyecek-İçecek Yapımı ve Toplumsal Uygulamaları

 


Taş Sac