BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (AĞUSTOS 2005)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 9
Kentsel Sit Alanı : 1
Doğal Sit Alanı : 9
Tarihi Sit Alanı : -

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik ve Doğal Sit : 4

Toplam : 23

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 375

GENEL TOPLAM : 398