BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Küre Dağları Milli Parkı

küre dağları 1.jpg

2000 yılında milli park olarak ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, Bartın ve Kastamonu illeri sınırları içinde bulunmaktadır. Bartın merkeze 16 km, Kastamonu merkeze ise 80 km mesafedeki Park, 37.754 hektarlık bir alana sahiptir.
Küre Dağları Milli Parkı, Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer almaktadır. Park, barındırdığı 129 kuş türüyle orman kuşları bakımından "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları" listesinde yer almaktadır. Bunun
yanında 1050 bitki türünü içermekte ve 43 tür bitki dünyada sadece burada yaşamaktadır. Alanda 71 farklı memeli ve sürüngen türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca vaşak, yaban kedisi, su samuru, bozayı ve ulugeyik gibi memeli
türleriyle birlikte Türkiye'de yaşan 132 memeli türünün 30 kadarını üzerinde barındırmaktadır.


küre dağları 3.jpg

Milli Park sınırları içinde bulunan Horma, Valla, Çatak ve Aydos kanyonları kendi aralarında ilginç ve özel bir ekosistem de oluştururlar. 
Milli Park sınırları içinde kalan bir diğer tabii oluşum da Kemerli Mağarası'dır. Bu mağaranın son iki saatlik yürüyüş kısmı nemli, balta girmemiş ve epeyce dik bir yokuşa sahip ormanda yapılmaktadır. Ancak, rehber almak şartıyla ulaşılabilecek olan mağaranın girişi devasa boyuttadır ve ağzından itibaren toplam uzunluğu 850 m, derinliği 250 m'dir. Kemerli mağarası, Türkiye'nin en derin mağaraları arasında yer almaktadır.

küre dağları 4.jpg