BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gemi Atması

Gemi Atması töreni, geçmişi 300-400 yıl öncesine dayanan Gemi yapımcılığı kadar eski bir gelenek. Tersanelerde yapımı tamamlanan gemilerin suya indirilmesi Bartın halkının inanışlarını yansıtan ilginç bir örnektir.

O gün adeta kentin Bayramıdır. Halk, bugünkü Yalı caddesinde toplanır, meydanlar ve gemiler Bayraklarla süslenir, kurbanlar kesilir, çeşitli eğlencelerle ve alkışlar arasında gemiler mandalarla çekilerek ırmağa indirilirdi. Fakat, halk arasında dikkati çekenler ve sevgi görenler hep hamile hanımlar olurdu. Çünkü, Bartın halkı Gemi Atmasını izleyen hamile hanımların doğumlarının kolay olacağına inanırlardı.

Günümüzde, buradaki gemi yapımcılığı ile birlikte Gemi Atması da hafızalarda yaşamaktadır.