BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Not: Kurumumuza yapılacak olan Salon Tahsis başvurularında Bartın Kültür Merkezi salon dilekçesinin ekine, yapacak olduğunuz programın konusunun ayrıntılı olarak açıklanması ve görsel içeriğini yansıtan belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.