BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK HİZMETİ

Adalet Bakanlığınca Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa dayanılarak çıkartılan 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği" ile "İdarelerin Temsili" başlıklı 18/2. maddesi ile "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar hükmü gereğince;

Arabulucuk Davetlerinin Yapılacağı Adres: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi No: 198 74100 Merkez/BARTIN

Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı E-posta Adresi: iktm74@ktb.gov.tr

Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Telefon Numarası: 0378-227-61-01