BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI

bartın_evleri.jpg


TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI


   7.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik"kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.2020 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerininen geç 21.10.2019tarihine kadar, uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmazsahiplerinin ise en geç 31.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.taşınmaz kültür varlıkları yardım başvurusu.docx